Huishoudelijk reglement KLJ Riksingen

Artikel 1: activiteiten
Om de twee weken worden er activiteiten georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen KLJ Riksingen. De data voor de activiteiten worden aan de ouders van de leden meegedeeld via een brief. U vindt deze data ook steeds terug op de website van KLJ Riksingen 

Artikel 2: consumpties
Voor het tussendoortje neemt elk lid elke activiteit een klein vast bedrag mee. Met dit geld kunnen ze tijdens de pauze van de activiteit een zakje chips en een flesje frisdrank of water kopen. De prijs hiervan wordt op de activiteitenbladen meegedeeld.

Artikel 3: gebruik van genotsmiddelen
Het is niet toegelaten tijdens activiteiten alcoholische dranken te nuttigen, noch te roken zowel binnen als buiten. Voor of na de activiteiten mag er enkel buiten gerookt worden op de daarvoor voorziene plaatsen.

Artikel 4: inschrijving en verzekering
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 22,00 voor een jaar, of € 11,00 als er reeds iemand van hetzelfde gezin is ingeschreven. De betaling van dit lidgeld zorgt ervoor dat het lid gedurende het hele werkjaar verzekerd is op alle activiteiten die KLJ Riksingen organiseert. Deze verzekering dekt kosten voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Voor elk van deze polissen zijn er maximumbedragen bepaald. Meer info hierover en uitzonderingen zijn terug te vinden op de website van KLJ: www.klj.be

Artikel 5: uniform
Op KLJ is niemand verplicht tijdens een activiteit in het lokaal zijn of haar uniform te dragen. We raden steeds aan kleding te dragen die vuil mag worden. Wanneer de activiteit op een andere plaats doorgaat, wordt wel aangeraden het KLJ uniform te dragen. Dit uniform kan op elke activiteit aangekocht worden. Het uniform voor de leden bestaat uit een KLJ T-shirt en een rood sjaaltje. Daarnaast biedt KLJ Riksingen ook petten aan, deze zijn niet verplicht aan te kopen.

Artikel 6: ledenweekend en kamp
Elk jaar organiseert KLJ Riksingen een ledenweekend en kamp voor haar leden. De precieze data van deze meerdaagse activiteiten worden op tijd meegedeeld aan de ouders via een brief.

Artikel 7: pesten
Binnen KLJ Riksingen wordt pesten niet toegelaten. Iedereen heeft steeds respect voor anderen, zijn eigen spullen en de spullen van anderen. Elke vorm van pesten binnen KLJ Riksingen zal op een gepaste manier bestraft worden.

Artikel 8: aanspreekpunten
Indien er problemen of vragen zijn, kan de leiding altijd gecontacteerd worden. Hun contactgegevens zijn terug te vinden op de activiteitenbladen.

Artikel 9: binnenplaatsgebruik en terreinen rondom het gebouw
De binnenplaats aan het lokaal, ook wel de koer genoemd, is voorbehouden voor activiteiten of evenementen georganiseerd door KLJ Riksingen. Op alle andere momenten kan deze
gebruikt worden door derden. KLJ Riksingen is samen met het bestuur van VZW Tijl verantwoordelijk voor het proper houden van de binnenplaats. Zij zorgen ervoor dat deze ordelijk blijft en er geen vuilnis wordt achtergelaten. Wanneer de binnenplaats ter beschikking wordt gesteld voor derden, valt deze taak onder hun verantwoordelijkheid.
Het terrein vooraan en het grasveldje aan de zijkant van het Buurthuis Sint-Gertrudis zijn niet specifiek ter beschikking gesteld voor KLJ Riksingen. Ze kunnen deze ruimtes wel altijd vrij gebruiken voor activiteiten.

Artikel 10: wijzigingen aan het reglement
De leiding van KLJ Riksingen kan ten allen tijde de hierboven beschreven artikels aanpassen indien er wijzigingen noodzakelijk zijn.