Huishoudelijk reglement KLJ Riksingen 2019-2020

Artikel 1: activiteiten

Om de twee weken worden er activiteiten georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen binnen KLJ Riksingen. De data voor de activiteiten worden aan de ouders van de leden meegedeeld via een brief of email.

Artikel 2: consumpties

Voor het tussendoortje neemt elk lid elke activiteit een klein vast bedrag mee. Met dit geld kunnen ze tijdens de pauze van de activiteit een zakje chips en een flesje frisdrank of water kopen. De prijs hiervan wordt op de activiteitenbladen meegedeeld.

Artikel 3: gebruik van genotsmiddelen

Het is niet toegelaten tijdens activiteiten alcoholische dranken te nuttigen, noch te roken zowel binnen als buiten. Voor of na de activiteiten mag er enkel buiten gerookt worden op de daarvoor voorziene plaatsen.

Artikel 4: inschrijving en verzekering

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 22,00 voor een jaar, of € 11,00 als er reeds iemand van hetzelfde primaire adres is ingeschreven. De betaling van dit lidgeld zorgt ervoor dat het lid gedurende het hele werkjaar verzekerd is op alle activiteiten die KLJ Riksingen organiseert. Deze verzekering dekt kosten voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Voor elk van deze polissen zijn er maximumbedragen bepaald. Meer info hierover en uitzonderingen zijn terug te vinden op de website van KLJ

Artikel 5: uniform

Op KLJ is er niemand verplicht tijdens een activiteit in het lokaal zijn of haar uniform te dragen. We raden steeds aan kleding te dragen die vuil mag worden. Wanneer de activiteit op een andere plaats doorgaat, wordt wel aangeraden het KLJ uniform te dragen. Dit uniform kan op elke activiteit aangekocht worden. Het uniform voor de leden bestaat uit een T-shirt en een rood sjaaltje. Daarnaast biedt KLJ Riksingen ook petten en zonnebrillen aan. Deze zijn niet verplicht aan te kopen.

Artikel 6: ledenweekend en kamp

Elk jaar organiseert KLJ Riksingen een ledenweekend en kamp voor haar leden. De precieze data van deze meerdaagse activiteiten worden op tijd meegedeeld aan de ouders via een brief.

Artikel 7: overnachten

De accommodatie die ter beschikking gesteld wordt voor KLJ Riksingen is niet uitgerust om overnachtingen te organiseren. Dit is dan ook op brandweerbevel ten strengste verboden.

Artikel 8: pesten

Binnen KLJ Riksingen wordt pesten niet toegelaten. Iedereen heeft steeds respect voor anderen, zijn eigen spullen en de spullen van anderen. Elke vorm van pesten binnen KLJ Riksingen zal op een gepaste manier bestraft worden.

Artikel 9: aanspreekpunten

Indien er problemen of vragen zijn, kan de leiding altijd gecontacteerd worden. Hun contactgegevens zijn terug te vinden op de activiteitenbladen.

Artikel 10: gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en plaatsen

De binnenplaats aan het lokaal, ook wel de koer genoemd, is voorbehouden voor activiteiten of evenementen georganiseerd door KLJ Riksingen. Op alle andere momenten kan deze gebruikt worden door derden.
KLJ Riksingen is samen met het bestuur van VZW Tijl verantwoordelijk voor het proper houden van de binnenplaats. Zij zorgen ervoor dat deze ordelijk blijft en er geen vuilnis wordt achtergelaten. Wanneer de binnenplaats ter beschikking wordt gesteld voor derden, valt deze taak onder hun verantwoordelijkheid. Het terrein vooraan en het grasveldje aan de zijkant van het Buurthuis Sint-Gertrudis zijn niet specifiek ter beschikking gesteld voor KLJ Riksingen. Ze kunnen deze ruimtes wel altijd vrij gebruiken voor activiteiten.

Artikel 11: meerdaagse activiteiten

Wanneer KLJ Riksingen meerdaagse activiteiten organiseert - zoals ledenweekend en kamp - worden er duidelijke deadlines vermeld voor de inschrijving en betaling van deze activiteiten. Voor het laattijdig annuleren van een meerdaagse activiteit zal KLJ Riksingen steeds een vooraf meegedeeld forfaitair bedrag inhouden. Indien er binnen de tien dagen voor de start van de meerdaagse activiteit wordt geannuleerd zal de vereniging geen terugbetaling meer doen, met uitzondering van medische- of familiale overmacht.

Artikel 12: beschikbaarheid van het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van KLJ Riksingen kan ten allen tijde worden nagelezen op de website www.kljriksingen.be. Bij het jaarlijks inschrijvingsmoment kunnen ouders, leden of hun wettelijke vertegenwoordigers het reglement inkijken en vrijblijvend een exemplaar mee naar huis nemen. Ook in elk lokaal hangt het huishoudelijk reglement tegen de muur.

Artikel 13: wijzigingen aan het reglement

Het bestuur van KLJ Riksingen kan ten allen tijde de hierboven beschreven artikels aanpassen indien er wijzigingen noodzakelijk zijn. Ze vergewissen zich ervan om aanpassingen ten allen tijde mee te delen aan iedereen die is aangesloten bij de vereniging.