KLJ Riksingen last evenementen, activiteiten en ledenweekend af

Beste ouders en sympathisanten
Liefste leden

Op 13 maart 2020 werden de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verstrengd. Daarom besloot het bestuur van KLJ Riksingen dat alle activiteiten en evenementen tot en met 3 april 2020 voorlopig afgelast worden.

Dat betekent dat zowel het spaghetti-en kaasweekend als het ledenweekend niet zullen doorgaan.

Wij namen deze beslissing omdat er te veel onzekerheid is over de toekomst. Niemand kan ons namelijk verzekeren hoe het virus en de situatie hierrond zullen evolueren. De activiteiten, evenementen en het ledenweekend uitstellen naar een latere datum biedt ons geen zekerheid dat de maatregelen op dat moment niet meer van kracht zullen zijn.

Het bestuur komt op zaterdag 4 april 2020 opnieuw samen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met de nieuwe maatregelen die de overheid op dat moment treft.

Indien de maatregelen het toelaten, is de leiding bereid om begin mei een alternatief te voorzien voor het ledenweekend. Omdat ledenweekend een cruciaal moment is voor de sfeer in de leeftijdsgroep, willen we er graag alles aan doen om het gemiste weekend toch goed te maken. Ouders die al betaald hebben voor het ledenweekend zullen het gestorte bedrag in de loop van volgende week terug ontvangen.

We kunnen wel met zekerheid zeggen dat er in de zomervakantie een alternatief voorzien zal worden om het spaghetti- en kaasweekend te compenseren. Hoe dat er precies uit zal zien, kunnen we nog niet meedelen. Wat we wel kunnen beloven is dat de juiste informatie hieromtrent nog zal volgen.

Wij zijn ons ervan bewust dat deze situatie veel onzekerheid met zich meebrengt. Als bestuur van KLJ Riksingen moeten wij ons ook buigen over de financiële gevolgen van het coronavirus. Door het wegvallen van spaghetti- en kaasweekend, de reeds gemaakte kosten en het annuleren van de bestaande reservaties moeten wij zeer voorzichtig omspringen met de planning voor de rest van het werkjaar. Indien nodig zullen wij hier nog over communiceren.

Als jullie nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om iemand van de leiding te contacteren.

Wij hopen op jullie begrip en wensen jullie veel goede moed toe in deze bizarre tijden.

Vele groetjes,
De leiding